Vår forskargrupp har i ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram två instruktionsfilmer om hur man kan ta tillvara på träning i vardagen.