FYSS – vägen till bättre folkhälsa

Att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan vet de flesta. Men i vilken utsträckning det kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd, vilka typer av fysisk aktivitet som är mest lämpliga för lika grupper och eventuella risker är inte lika självklart. Den evidensbaserade handboken FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) – visar vägen.

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Den tredje reviderade och omarbetade upplagan, FYSS 2017 har totalt 53 kapitel. De omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt och är skrivna av svenska experter inom olika medicinska specialiteter och professioner. Kapitlen är producerade med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

Målet med FYSS är att bidra till att sprida kunskaper i hälso- och sjukvården och företagshälsovården om att:

 • en fysiskt aktiv livsstil medför minskad risk att utveckla ett flertal olika sjukdomstillstånd.
 • fysisk aktivitet utgör i många fall en viktig del av sjukdomsbehandlingen


Två delar
FYSS 2017 är indelad i två delar. En allmän del, del 1 som är en sammanfattning av dagens kunskapsläge om hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. Del 2 är en diagnosspecifik del med bland annat förslag på olika motionsaktiviteter, där hänsyn är tagen till aktuellt hälsotillstånd, ålder, kön, kroppskonstitution mm., liksom råd om hur man kan ordinera fysisk aktivitet på recept. Speciella risker med fysisk aktivitet för olika patientkategorier belyses också.

Del 1 ger en bred bakgrund till ämnet fysisk aktivitet och behandlar bland annat:

 • Begrepp och definitioner, bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet samt metoder för individanpassning.
 • Biologiska effekter av fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet som prevention.
 • Rekommendationer om fysisk aktivitet för olika grupper (vuxna, barn och ungdomar, äldre, gravida, personer med medfödda hjärtfel samt personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar).
 • Fysisk aktivitet vid infektioner, stress, sömnbesvär, muskuloskeletala besvär samt besvär under klimakteriet.

Del 2 ger en evidensbaserad och detaljerad rekommendation om fysisk aktivitet vid 34 olika diagnoser inom ämnesområdena:

 • Kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar.
 • Metabola/endokrina sjukdomar.
 • Neurologiska sjukdomar.
 • Rörelseapparatens sjukdomar.
 • Inflammatoriska sjukdomar.
 • Psykiatriska sjukdomar och beroendetillstånd.
 • Långvariga utbredda smärttillstånd.
 • Cancer samt kronisk njursjukdom, polycystiskt ovariesyndrom och psoriasis.

MER

Länk 1

Länk 2

Länk 3

Länk 4

Uppdaterad FYSS

53

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Fakta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor i
ncididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commod