Balanssmart

Fall är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och sjuklighet bland äldre. Och varje år dör närmare 1600 över 65 år till följd av en fallolycka. Förebyggande åtgärder kan minska fallskador avsevärt. En mängd olika träningsprogram används i Sverige. Samtidigt är det vetenskapliga underlaget knappt om vilka övningar som fungerar för äldre, i vilken kombination de ska användas och under hur lång tid.

Hållbalansen är ett nytt forskningsbaserat, individanpassat och utmanande  balansträningsprogram anpassat för att minska och förebygga fallolyckor. Programmet är framtaget i samarbete med Karolinska Institutet. Själva träningen utförs i grupp och upplevs som både rolig och omväxlande. Beskrivningen av programmet är främst till för dig som är fysioterapeut, men mycket av innehållet på webbplatsen kan även attrahera dig som vill förbättra din balans och leva ett aktivt liv.

Klicka på smakprov för att se exempel på träningen.

För att ta del av hela programmet måste du vara medlem.

 

Träna själv

För dig som vill leva ett aktivt liv och träna på egen hand.

 

 

Läs mer

Bli medlem nu!

Balansövningar med
 svårighetsgrad i 3 steg, 
22 instruktionsfilmer och 
mycket mer. 
Få tillgång till hela 
balansträningsprogrammet 
och stöd fortsatt 
forskning.

Läs mer

Forskning visar att personer som genomgått balanstränings-programmet är mindre rädda för att ramla, går snabbare, är mer fysiskt aktiva och skattar sin livskvalitet högre.

Fysioterapi 2019!

Fysioterapi 2019!

 Vid Fysioterapi 2019 presenterade vår forskargrupp en poster med resultat från vår pilotstudie om implementering av hållbalansen i primärvården. Vi visade även upp hemsidan och många fysioterapeuter visade intresse för vår balansträning, hållbalansen.

läs mer
Att balansera är en viktig konst!

Att balansera är en viktig konst!

Med stigande ålder ökar balansproblem, rädslan för och risken att falla. Men aktuell forskning med balansträningsprogrammet Håll Balansen visar att livskvalitet ökar och risken för fall och frakturer minskar. Professor Agneta Ståhle berättar om programmet.

läs mer