Fysioterapi 2019!

Fysioterapi 2019!

 Vid Fysioterapi 2019 presenterade vår forskargrupp en poster med resultat från vår pilotstudie om implementering av hållbalansen i primärvården. Vi visade även upp hemsidan och många fysioterapeuter visade intresse för vår balansträning,...
Att balansera är en viktig konst!

Att balansera är en viktig konst!

Med stigande ålder ökar balansproblem, rädslan för och risken att falla. Fallolyckor som hos äldre ofta leder till frakturer av olika slag. Men aktuell forskning där träningsprogrammet Håll Balansen testats visar att bättre rehabilitering och träning både ökar...