Vetenskapligt utprovat program som fungerar!

Med stigande ålder ökar balansproblem, rädslan för och risken att falla. Men genom att träna med programmet hållbalansen kan både risken för fall och frakturer minska och livskvalitet öka.
– Med individuellt anpassad och stegrad balansträning kan man öka de reflexmässiga skyddsmekanismerna och på så sätt förhindra fall och frakturer, säger professorn i sjukgymnastik Agneta Ståhle som har utvecklat programmet hållbalansen.

Fallskador hör till de största hoten mot äldre människors hälsa och livskvalitet och kan leda till allt från nedsatt rörelseförmåga till livslångt handikapp och för tidig död. Varför vi som äldre får sämre balans är inte helt klarlagt, men Agneta Ståhle förklarar att det bland annat har att göra med att olika sinnesfunktioner blir lite sämre med stigande ålder.
– Olika sinnen agerar tillsammans för att vi ska kunna hålla balansen – syn, känsel, balansorgan och även kognitionen genom vår förmåga att orientera oss i rummet. Tyvärr påverkas därför också balansen när sinnena försämras. Den tränas allmänt med fysiska aktiviteter, men vi behöver också lägga till träning som speciellt utmanar balansförmågan, säger hon.

I flera studier har Agneta Ståhle och hennes forskargrupp vid Karolinska Institutet utvärderat balansträningsprogrammet hållbalansen. Totalt deltog 96 bensköra personer över 65 år som upplevde att de hade dålig balans och var rädda för att ramla. De fick träna i grupp tre gånger i veckan under tolv veckors tid. Övningarna utfördes både i sittande på balansboll, i stående och i gående med olika tillägg. Övningarna var utformade för att efterlikna vardagliga aktiviteter. Resultaten visade att balansträningsprogrammet minskade fallrisken, och ökade tilliten till den egna fysiska förmågan och förutsättningarna för en god hälsa. Ambitionen är nu att sprida balansträningsprogrammet till fler.
– Det som är specifikt med det här träningsprogrammet är att deltagarna tränar på gränsen av sin förmåga, berättar Agneta Ståhle.
– Det är precis som när man tränar kondition eller styrka, då måste man träna på gränsen för vad man klarar av för att bli bättre. Under de tolv veckorna som träningsprogrammet pågår, stegras därför svårighetsgraden i övningarna säger hon. 

Fallolyckor inträffar ofta när vi måste fokusera på olika saker samtidigt. Det ringer på dörren, vi vänder för att gå och öppna och snubblar på en mattkant. Något oväntat händer när vi är ute som får oss att tappa fokus och balans. Alltså bör vi träna på att göra flera saker samtidigt. En enkel balansövning kan vara att stå på ett ben när vi gör något annat, borstar tänderna till exempel. Och promenader kan med fördel förläggas till skogen, av flera skäl. Balansen tränas när vi tvingas parera alla ojämnheter på skogsstigen. Skelettet stärks samtidigt och studier har visat att skogspromenader får människor att uppleva en högre livskvalitet. Det finns ett uttryck som heter ”Stops walking when talking”, vilket innebär att när man är ute och går och vill säga något så behöver man stanna upp. Förmågan till delad uppmärksamhet försämras när man blir äldre och förmågan är ofta sämre hos dem som har nedsatt balans och ökad fallrisk. Man har alltså svårt att dela uppmärksamheten mellan fysisk aktivitet och sådant som tar kognitiva funktioner i anspråk.
– I balansträningsprogrammet ingår därför att göra övningar med delad uppmärksamhet, helt enkelt för att klara av sådana situationer där det är risk för att ramla i det vardagliga livet. I många av övningarna i träningsprogrammet innebär det till exempel att man gör en balansövning och samtidigt något som kräver tankeverksamhet och koncentration på något annat. Det kan vara att räkna eller rabbla upp städer, blommor eller liknande, säger Agneta Ståhle.

Avhandlingar och artiklar producerade av forskargruppen som har anknytning till hållbalansen
Avhandlingar:

Alexandra Halvarsson. 2015. Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis. 

Ing-Mari Dohrn. 2015. Physical Activity and Health-Related Quality of Life in Older Adults with Osteoporosis. 

Artiklar:

Skavberg Roaldsen K, Halvarsson A. Reliability of the Swedish version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale assessing physiotherapist’s attitudes to implementation of evidence-based practice. PLoS One. 2019 Nov 25;14(11):e0225467. doi: 10.1371/journal.pone.0225467. eCollection 2019.

Conradsson D, Halvarsson A. The effects of dual-task balance training on gait in older women with osteoporosis: a randomized controlled trial. Gait Posture. 2019 Feb;68:562-568. doi: 10.1016/j.gaitpost.2019.01.005. Epub 2019 Jan 4.

Palmgren A, Ståhle A, Skavberg Roaldsen K, Dohrn I-M & Halvarsson A  “Stay balanced” – effectiveness of evidence-based balance training for older adults transferred into a physical therapy primary care setting – a pilot study. Disabil Rehabil. 2019 Jan 7:1-6. 2018 Pages: 1-6 DOI: 10.1080/09638288.2018.1535631

Lindgren C, Ståhle A, Halvarsson A. Long-term effects of self-reported physical function and disability after participation in an individually adjusted and specific progressive balance training programme for older adults with fear of falling and tendency to fall. European Journal of Physiotherapy, 20:3, 152-158, DOI: 10.1080/21679169.2018.1429491

Thorberg M, Ståhle A, Halvarsson A. An analysis of the ability to take a rapid step forward, concerns about falling and balance in a group of older people with osteoporosis – a cross sectional study. European Journal of physiotherapy. European Journal of Physiotherapy, 20:2, 74-78, DOI: 10.1080/21679169.2017.1374452

Halvarsson A, Ståhle A. Psychometric properties of the Swedish version of the Falls Efficacy Scale – International for older adults with osteoporosis, self-reported balance deficits and fear of falling. Disability and Rehabilitation. 2017 Jul 7:1-4. doi: 10.1080/09638288.2017.1347210.

Halvarsson A, Oddsson L, Franzén E, Ståhle A. Long-term effects of a progressive and specific balance-training programme with multi-task exercises for older adults with osteoporosis – a randomised controlled study. Clinical Rehabilitaion 2015. Epub ahead of print.

Halvarsson A, Ståhle A, Halén C, Roaldsen KS. ’Better safe than sorry’ – perceptions of fall-related concerns and balance in older women with osteoporosis. Disability and Rehabilitation 2015. Epub ahead of print.

Halvarsson A, Dohrn I-M, Ståhle A. Taking balance training for older adults one step further: the rationale for and a description of a proven balance training programme. Clin Rehabil. 2014 Sep 8. Epub ahead of print.

Halvarsson A, Franzén E, Ståhle A. Balance-training with multi-task exercises improves fall related self-efficacy, gait, balance performance and physical function in older adults with osteoporosis – a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2014 Aug 20. Epub ahead of print.

Roaldsen KS, Halvarsson A, Sahlström T, Ståhle A. Task-specific balance training improves self-assessed function in community-dwelling older adults with balance deficits and fear of falling: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2014;36(10):813-7

Löfgren N, Halvarsson A, Ståhle A, Franzén E. Gait characteristics in older women with osteoporosis and fear of falling. European Journal of physiotherapy, 2013;15:139-145.

Roaldsen KS, Halvarsson A, Sarlija B, Franzen E, Ståhle A. Self-reported function and disability in late life – cross-cultural adaptation and validation of the Swedish version of the late-life function and disability instrument.Self-reported function and disability in late life – cross-cultural adaptation and validation of the Swedish version of the late-life function and disability instrument. Disabil Rehabil. 2014;36:813-7.

Halvarsson A, Franzén E, Ståhle A. Assessing the relative and absolute reliability of the Falls Efficacy Scale-International questionnaire in elderly individuals with increased fall risk and the questionnaire’s convergent validity in elderly women with osteoporosis. Osteoporos Int. 2013;24:1853-8.

Halvarsson A, Franzén E, Farén E, Olsson E, Oddsson L, Ståhle A. Long-term effects of new progressive group balance training for elderly people with increased risk of falling – a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2013;27:450-8

Halvarsson A, Franzén E, Olsson E, Ståhle A. Relative and absolute reliability of a new ”Step-Ex” step-execution test in elderly people with and without balance problems. Disabil Rehabil. 2012;34:1986-92.

Halvarsson A, Oddsson L, Olsson E, Farén E, Pettersson A, Ståhle A. Effects of new, individually adjusted, progressive balance group training for elderly people with fear of falling and tend to fall: a randomized controlled trial. Clin. Rehabil. , 2011;25:1021-31.

DohrnIM, Hagströmer M, Hellénius ML, Ståhle A.Short- and Long-Term Effects of Balance Training on Physical Activity in Older Adults With Osteoporosis: A Randomized Controlled Trial.J Geriatr Phys Ther. 2017 Apr/Jun;40(2):102-111. doi: 10.1519/JPT.0000000000000077.

DohrnIM, Ståhle A, Roaldsen KS.”You Have to Keep Moving, Be Active”: Perceptions and Experiences of Habitual Physical Activity in Older Women With Osteoporosis.Phys Ther. 2016 Mar;96(3):361-70. doi: 10.2522/ptj.20150131. Epub 2015 Jul 23.

Dohrn IM, Hagströmer M, Hellenius ML, Ståhle A.Gait Speed, Quality of Life, and Sedentary Time are Associated with Steps per Day in Community-Dwelling Older Adults with Osteoporosis.J Aging Phys Act. 2016 Jan;24(1):22-31. doi: 10.1123/japa.2014-0116. Epub 2015