Fysioterapi 2019!

Vid Fysioterapi 2019 presenterade vår forskargrupp en poster med resultat från vår pilotstudie om implementering av hållbalansen i primärvården. Vi visade även upp hemsidan och många fysioterapeuter visade intresse för vår balansträning, hållbalansen.

läs mer

Träna rätt på fyra sätt

Vår forskargrupp har i ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram två instruktionsfilmer om hur man kan ta tillvara på träning i vardagen.

läs mer

Att balansera är en viktig konst!

Med stigande ålder ökar balansproblem, rädslan för och risken att falla. Men aktuell forskning med balansträningsprogrammet Håll Balansen visar att livskvalitet ökar och risken för fall och frakturer minskar. Professor Agneta Ståhle berättar om programmet.

läs mer