Beskriv högt exempelvis vägen till affären, vad som handlas, vägen hem, packa upp maten osv. Eller beskriv högt vägen till skolan som barn.