Ta utfallssteg i bestämd riktning vid exempelvis handklapp. En klapp steg åt höger och två klappar steg åt vänster. Tillägg av exempelvis huvudräkning.