Tillägg av exempelvis att knäppa knappar och räkna huvudräkning