Huvudvridningar sida – sida, upp – ned. Växla hastighet.

Bål: Vrida, luta sig utanför understödsytan framåt och sidledes, luta bakåt, vrida och titta över axeln. Växla hastighet.