Börja med addition med siffran 3 och sedan subtraktion från bestämt tal. Exempelvis ”4 + 3 = 7 + 3 = osv. ” 101 – 3 = 98 – 3 = osv”. Stegra genom att addera eller subtrahera 7 från bestämt tal.

Det är lättare att utgå från ett startnummer ur 3:an eller 7:ans tabell.