Det går att använda sig av olika antal luftkuddar för att göra uppgiften svårare. Placeras luftkuddarna sick-sack är det lättare att gå än om de placeras på en rad. Det går även bra att använda sig av mjuka dynor att stå på eller en lång mjukt matta för att utföra gående övningar på mjukt underlag.

Förslag på kuddplacering och hur uppgiften ”Gå på luftkuddar” kan avanceras: