Stå vid sidan om stolsrygg. Stå med en fot på en luftkudde. Ta utfallssteg i olika riktningar. Sätt ej ned foten efter utfallssteget alternativt lägg till exempelvis att rabbla ord inom bestämt område.