Stå vid sidan om en stolsrygg och ta lätt stöd. Stå på ett ben och ta utfallssteg i olika riktningar.