Tillägg av exempelvis huvudrörelser och huvudräkning